System Zarządzania Nauką (Learning Management System) jest oprogramowaniem, które pozwala zarządzać e-learningiem. Głównym zadaniem takiego systemu jest publikacja treści, zarządzanie dostępem do niej, oraz nadzorowanie…